Sunday, January 31, 2010

KESALAHAN EJAAN PALING POPULAR 2

KESALAHAN EJAAN
Berikut ialah senarai kesalahan ejaan yang biasanya muncul dalam karangan. Kenapa?

SALAH --- BETUL
1. displin - disiplin
2. Tsunami - tsunami
3. menanangi - menangani
4. menggelakan - mengelakkan
5. berbillion-billion - berbilion-bilion
6. dasyat - dahsyat
7. kerosakkan - kerosakan
8. pertempatan - petempatan
9. sampah-sarap - sampah sarap
10. mengembirakan - menggembirakan
11. menyerdari profession - menyedari profesion
12. perkerjaaan - pekerjaan
13. efisyen - efisien
14. mengalakkan - menggalakkan
15. seringkali - sering kali
16. acapkali - acap kali
17. berjogging - berjoging
18. apartment - apartmen
19. treauma - trauma
20. kementrian - kementerian
21. negative - negatif
22. memperdulikan - mempedulikan
23.mempedayakan - memperdayakan
24. kesimpulanya - kesimpulannya
25. prodaktiviti - produktiviti
26. mengganggap - menganggap
27. pengganguran - pengangguran
28. walaubagaimanapun - walau bagaimanapun
29. bersopan-santun - bersopan santun
30. lalu-lintas - lalu lintas
31. pra-kemerdekaan - prakemerdekaan
32. anti kerajaan - antikerajaan
33. terhantuk baru terngadah - tengadah
34. kasih-sayang - kasih sayang
35. mengembleng - menggembleng
36. anti-merokok - antimerokok
37. keseronokkan - keseronokan
38. kes rompakkan - kes rompakan
39. pengawai polis - pegawai polis
40. saki baki - saki-baki
41. sanak-saudara - sanak saudara
42. yatim-piatu - yatim piatu
43. pekara- perkara
44. pengakutan - pengangkutan
45. menangguh di air keruh - menangguk air keruh
46. rumah-tangga - rumah tangga
47. kecermerlangan - kecemerlangan
48. jalanraya - jalan raya
49. lebuhraya - lebuh raya
50. pasaraya - pasar raya
51. bandaraya - bandar raya
52. dimana - di mana
53. bekeluarga - berkeluarga
54. fail beserta pen - fail berserta pen
55. gambarajah - gambar rajah
56. menyalah gunakan - menyalahgunakan
57. penguatkuasa- penguat kuasa
58. khursus - kursus
59. ketidak stabilan - ketidakstabilan
60. setia usaha - setiausaha
61. urusetia majlis - urus setia majlis
62. mengulangkaji pelajaran - mengulang kaji pelajaran
63. motorbot - motobot
65. bidang akedemik - bidang akademik
66. kebanyakkan - kebanyakan
67. berkerjasama - bekerjasama
68. kadang-kala- kadangkala
69. penyalah gunaan - penyalahgunaan
70. Disamping itu - Di samping itu
71. kerosakkan - kerosakan
72. anti-merokok - antimerokok
73. serious - serius
74. terguris - tergores
75. seringkali - sering kali
76. biadap - biadab
77. television - televisyen
78. penguatkuasa - penguat kuasa
79. barang kali - barangkali
80. pasca kemerdekaan – pascakemerdekaan

KESALAHAN TATABAHASA DALAM KARANGAN

Kesalahan serius yang kerap dilakukan murid semasa menulis karangan adalah seperti berikut :

1. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana : Namun, Tetapi, Malah, Manakala Sepatutnya : Akan tetapi, Namun begitu, (Penanda wacana) …..manakala……, ……malah…. (ditulis untuk menghubungkan dua ayat)

2. Ayat tergantung.
( Bak kata pepatah…..) ditulis pada awal ayat. Sepatutnya …..bak kata pepatah….(ditulis di dalam ayat)

3. Kesalahan ejaan
…bah kata peribahasa….sepatutnya …bak kata peribahasa. ‘bah’ membawa maksud ‘banjir’.

4. memberi kasih sayang …… sepatutnya memberikan kasih sayang.
Umumnya, kata kerja ‘memberikan’ perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa manakala ‘memberi’ diikuti objek bernyawa.

5. Ayat tergantung kerana tiada subjek.
Ini menunjukkan….. sepatutnya Hal/ Perkara ini menunjukkan……

6. Ini kerana …… sepatutnya Hal ini demikian kerana…

7. Justeru itu, …digunakan sebagai penanda wacana.
‘justeru’ ialah kata hubung yang membawa maksud ‘malahan’ atau ‘bahkan’.

8. Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif.
…mempunyai banyak pilihan….. ‘banyak’ bukannya objek. ‘banyak’ ialah kata bilangan tidak tentu. Objek mesti kata nama. Sepatutnya : ….. mempunyai pilihan yang banyak…/ banyak mempunyai pilihan

9. Kata pemeri ‘ialah’ dan ‘adalah’ digunakan sesuka hati.
‘ialah’ perlu diikuti kata nama nama. ‘adalah’ perlu diikuti kata adjektif atau kata sendi nama.

10. Kata kerja tidak menerima kata pemeri.
Anda perlu tambah kata sendi nama pada kata pemeri ‘adalah’. Sebagai contoh: Langkah-langkah yang perlu diambil adalah menguatkuasakan undang-undang……sepatutnya ….adalah dengan menguatkuasakan………/ adalah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan… antara kata sendiri nama yang dapat digunakan ( adalah untuk/adalah dengan/adalah melalui, adalah seperti)

11. Bentuk lewah.
Sebagai contoh : Antara faktor-faktor …… sepatutnya Antara faktor. Pelbagai langkah-langkah ….. sepatutnya …. Pelbagai langkah…

12. Bentuk lewah bagi pengimbuhan kata adjektif.
Hanya dua imbuhan sahaja digunakan. Sebagai contoh: memperbaiki…..sepatutnya …membaiki atau memperbaik.

13. Kesalahan Hukum D-M. Sebagai contoh: …dan lain-lain lagi.
Sepatutnya…. aktiviti-aktiviti lain. (berdasarkan perkara yang dibincangkan).

14. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga ‘ia’ untuk benda atau perkara.
Sebagai contoh: Salah satu langkah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar adalah dengan menjalankan kempen. Ia perlu diadakan secara besar-besaran. ‘ia’ sepatutnya digantikan dengan subjek perbincangan iaitu, kempen. Pembetulan: Kempen ini perlu diadakan ……

15. Masih terdapat murid yang masih menulis …di kalangan…..
sepatutnya ‘dalam kalangan’. Kata sendi ‘di’ berfungsi untuk menyatakan arah.

16. Pada masa kini….sepatutnya Pada masa ini, atau Kini,.

17. Kesalahan penanda wacana.
Sebagai contoh : Selain daripada itu/ Selain dari itu , sepatutnya … Selain itu,… Sehubungan itu sepatutnya…. Sehubungan dengan itu,…

18. oleh kerana.. sepatutnya oleh sebab…

19. Penggunaan kata tanya dalam ayat penyata.
Sebagai contoh : …di mana, yang mana, bagaimana, siapa, apa ….. sepatutnya kata-kata tersebut digantikan dengan kata-kata lain yang sesuai. Sebagai contoh : apa – (perkara/hal), bagaimana – (cara/langkah), siapa – (orang/individu).di mana (tempat) /yang mana perlu digantikan dengan kata hubung yang sesuai.Jika anda menulis ayat tanya, pastikan anda meletakkan tanda soal (?).

20. Kesalahan pengejaan kata majmuk.
Ibubapa sepatutnya ibu bapa, semulajadi sepatutnya semula jadi.

21. Penggunaan kata hubung ”tambahan pula” pada pangkal perenggan.
“tambahan pula” tidak digunakan untuk isi baharu.

Kesimpulannya:Anda perlu berhati-hati semasa menulis. Sila buat semakan tatabahasa apabila selesai menulis karangan. Ketelitian anda amat dihargai. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh. Penulisan karangan memerlukan kemahiran. Kemahiran perlu diasah dengan latihan yang mencukupi. Ingatlah, penulisan karangan tidak boleh dipelajari secara IMAGINASI.

Friday, January 29, 2010

Kerja Berkumpulan : Mencari Bahan Di Internet
Mencari bahan tentang isu Alam Sekitar.
Syamimi, Shahira, Izzah, Najihah & Fathiah

Wednesday, January 27, 2010

7 Petua Kecemerlangan Pelajar

Menjelang peperiksaan,pelbagai permasalahan disuarakan oleh bukan pelajar tetapi juga ibu bapa.

Bagi pelajar,masalah² seperti cara membahagikan masa ,strategi pembelajaran terbaik di samping petua ulang kaji yang tebaik sering ditanya.

Bagi ibu bapa pula,petua untuk menasihati anak yang masih leka menonton televisyen di saat-saat peperiksaan yang hampir menjelma adalah antara persoalan popular.

Rencana ini cuba menjawab secara umum,akan persoalan dan permasalahan di kalangan calon peperiksaan sendiri,dan permasalahan yang dihadapi ibu bapa,guru dan pihak lain yang prihatin.

Pertama, hadir di dalam bilik darjah.Dalam tempoh 2-3 bulan ini,anda mesti datang ke sekolah dan hadir di dalam bilik darjah untuk mengikti apa juga ajaran dan nasihat guru di samping perbincangan dengan kawan sedarjah.

Kedua, pastikan anda mendapat petunjuk yang sebanyak-banyaknya daripada semua guru mata pelajaran anda.Jangan mengambil kesempatan untuk `tuang` kelas atau bersengkokol dengan kawan² yang kurang motivasi atau tidak jelas matlamat mengapa belajar atau menduduki peperiksaan.Anda mungkin perlu sentiasa berjumpa guru untuk perbincangan di luar waktu sekolah.Lakukan demi kefahaman.Di samping itu,anda perlu ada kawan belajar sehingga 4 orang lagi supaya pembelajaran atau perbincangan anda dengan guru mata pelajaran lebih bererti.

Ketiga, jangan membuang masa berbincang perkara yang tidak penting.Selama anda berada di kawasan sekolah dari pagi hingga tengahari atau ke petang,sekiranya tidak belajar di dalam bilik darjah,jangan lagi membuang masa bersembang di kantin atau berlonggok di bawak pokok.Sebaliknya,pergilah ke perpustakaan untuk menyelesaikan kerja sekolah atau berbincang dengan kawan² kumpulan belajar, ataupun mengulang kaji pelajaran secara bersendirian.

Keempat, sanggup bekerja keras.Kalau sehingga bulan Ogos ini markah anda untuk setiap mata pelajaran pada keseluruhannya di bawah 60%,anda perlulah menumpukan lebih banyak masa untuk belajar, memaham dan menguasai topik,fakta,rumus dan simbol mata pelajaran tertentu demi peningkatan pencapaian sehingga 80% ke atas.

Kelima, mematuhi jadual pembelajaran dan ulang kaji yang teratur.Bayangkan,anda mengambil 10 mata pelajaran (SPM) atau 8 mata pelajaran (PMR).Jangan lupa,aktiviti ulang kaji ini termasuk membaca, memaham,melukis(melakar),menulis dan mengingat.

Di samping membaca, memahami dan mengingat ifakta, bahasa, konsep atau persoalan dan pernyataan,anda mesti mahir melukis peta,rajah,jadual dan graf dan menulis karangan atau jawapan berbentuk rencana. Sehubungan dengan latihan menulis jawapan ini,di sini saya mengingatkan semua calon supaya menguasai bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya.

Khusus bagi penguasaan mata pelajaran,anda perlu berdamping dengan guru,buku teks atau kawan yang pandai.Setiap mata pelajaran ada sifat dan ciri umum,dan khusus.Misalnya,bagi menguasai mata pelajaran Matematik,anda perlu menguasai topik,rumus,simbol dan pengiraan.

Keenam, sentiasa sihat badan dan cerdas minda.Selama belajar ini pastikan anda mengambil makanan dan minuman yang dimasak,bersih,segar dan berkhasiat.Kurangkan atau tinggalkan daripada memakan makanan segera atau meminum minuman bergas dan berais.Ingat!!Otak yang cerdas,pergerakan yang cergas dan emosi yang ceria,datang daripada badan yang sihat.Badan yang sihat ditentukan oleh makanan dan minuman yang baik dan seimbang.Pastikan anda sihat,cergas dan ceria sebelum dan semasa peperiksaan.

Ketujuh, sentiasa mengerjakan sembahyang dan berdoa.Bukan sahaja anda,ibu bapa,sanak saudara pun sama tidak meninggalkan solat,dan turut mendoakan kejayaan anda.

Oleh: Dr Sulaiman Basri

9 LANGKAH ASAS DALAM MENGHADAPI MASALAH

9 langkah asas dalam menghadapi masalah
Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Kikis segala pemikiran yang tidak elok dan yang tak baik pasal orang lain, perkara, benda dan situasi. Latih diri untuk bersangka baik dan tumpu pada nilai-nilai positif sahaja.

2. Kawal perasaan dan emosi. Jangan biarkan perasaan mengawal pemikiran Anda!

3. Kosongkan kotak pemikiran daripada perasaan-perasaan sedih, bermuram durja dan apa jua perasaan negati. Kosongkan abis, sepertimana kita mengosongkan poket.

4. Perbaharui pemikiran kita dengan pemikiran yang lebih rasional dan kreatif.

5. Berbuat baik kepada sesiapa saja. Dengan menolong orang dan membuat jasa boleh mendatangkan ketenangan, ketenteraman, menaikkan rasa hormat dan bangga diri.

6. Cuba dengar masalah orang lain dan cuba memberi nasihat, atau fikir cara terbaik untuk menceriakan dirinya. Secara tidak langsung ini akan melatih diri kita menjadi lebih matang dalam menghadapi pelbagai permasalahan hidup.

7. Bunuh perasaan negatif (takut, gugup, tak yakin, sangsi, ragu dan rendah diri) sekarang juga!

8. Kita bermasalah sebab kita jauh dari Tuhan. Masalah diberi supaya kita dekatkan diri semula dengannya, kena banyak istighfar dan jaga sembahyang bagi yang beragama Islam.

9. Ingat, sesusah-susah kita, ada lagi orang yang lebih susah. Anda mesti bersyukur kerana Anda masih Anda pilihan dan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah satu persatu.

Friday, January 22, 2010

PEMANASAN GLOBAL - Karangan SPM


Pemanasan global atau "global warming" telah menjadi isu terhangat yang terhidang di dada akhbar dan sering menjadi topik perbualan komuniti antarabangsa.Pemanasan global telah disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktiiviti pembakaran terbuka, pulau haba, dan penggunaan karbon monogsida dan karbon dioksida yang berlebihan dalam kehidupan seharian kita. Apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya hal ini tidak dibendung? terdapat pelbagai kesan yang akan timbul sekiranya perkara ini tidak dicegah.


Ternyata, pemanasan global ialah perkara yang merisaukan kita semua. Akibat sikap lepas tangan pemaju dan sikap masyarakat tempatan yang membakar sampah sarap di kawasan hutan, gas-gas tersebut dibebaskan ke udara sekeliling dan melepasi lapisan ozon. Tahukah anda bahawa karbon monoksida dapat menghakis dan menipisi lapisan ozon secara semula jadi. Lapisan ozon dapat menipis sehingga 75 peratus cahaya matahari daripada menembusi bumi. Sekiranya lapisan ozon terhakis, akibatnya pemanasan global akan berlaku secara berleluasa.


Sinaran matahari tanpa ditapis mengandungi 30 peratus sinaran radioaktif yang akan membunuh sel-sel kulit manusia. Sekiranya sinaran matahari tanpa ditapis oleh lapisan terkena pada kulit kita, tumur akan membentuk dan akan menjadi sel kanser. Hal ini akan menyebabkan penduduk bumi akan ramai yang mati akibat kenser kulit. kanser kulit sukar diubati dan penawarnya tidak ditemui oleh para saintis sehingga ke hari ini.


Seterusnya sekiranya suhu dunia melebihi paras 5.8 drjah selsius, maka ais di kutub utara dan selatan akan mula cair hal ini akan mendatangkan impak yang negatif kepada kita semua. Hasilnya purata lautan akan mencecah sehingga 95 peratus, ini bermakna banyak kawasan daratan yang akan ditengelami oleh air. Penduduk dunia akan ramai yang mati.


Pemanasan global pada peringkat awalnya akan menyebabkan migrain dan sakit kepala yang melampau. Migrain disebabkan oleh pemanasan yang melampau dan akibatnya akan berlaku pendarahan yang serius di bahagian otak. Migrain juga disebabkan oleh terkumpulnya darah kotor di bahagian otak dan hal ini akan membuatkan rasa tidak selesa kepada pesakitnya.


Pulau haba juga sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pulau haba disebabkan oleh asab-asab yang dikeluarkan daripada asap kereta dan kilang. Asap ini mengandungi karbon monoksida yang tinggi yang akan menipiskan lapisan ozon bumi. Ole sebab itu, meminimunkan penggunaan kenderaan perlu kita dititikberatkan.


Kongklusinya, fenomina pemanasan global adalah perkara yang menghantui komuniti antarabangsa. Hal ini kerana kesannya kepada penduduk dunia amat serius. oleh itu kita sebagai sebahagian daripada penghuni bumi ini perlu mengambil kangkah pencegahan sebelum hal ini menjadi lebih serius. Jangan sampai nasi telah menjadi bubur barulah kita mahu berubah. Jangan sampai sudah terhantuk baru nak mengadah, tidak ada gunanya. Sedarlah sementara kita masih boleh berbuat sesuatu kepada dunia yang hendak kita wariskan kepada anak cucu kita ini.Karangan dipetik dengan pengubahsuaian daripada karangan,

Massarah binti Sharif,

Tingkatan 5 Sains,

Sek. Men. Keb. Seri Indah.

Sunday, January 10, 2010

Pelajar Cemerlang UPSR 2009


5A
Muhammad Khairul Azri Bin Khairul Annuar
*SK SG ULAR
*144 E, KG DARAT SG ULAR,
26080 KUANTAN, PHG.
5A
Nur Syafiqah Bte Ramjan@Ramzan
*SK SG BAGING
*KG SEBERANG SG ULAR,
26080 KUANTAN, PHG.
4A 1B
Nur Solehah Bt Zamri
*SK SG ULAR
*153 E, KG DARAT SG ULAR,
26080 KUANTAN, PHG.
4A 1B
Nurul Shazlin Bt Nasarudin
*SK SG ULAR
*NO 99, KG DARAT SG ULAR,
26080 KUANTAN, PHG.4A 1B
Nur Asyikin Bt Nordin
*SK Sungai Baging
*KG SEBERANG SG ULAR,
26080 KUANTAN, PHG.4A 1B
Hasbullah Bin Ramli
*SK Sungai Ular
*NO 52 A, KM 30 KG BARU GEBENG,
26080 KUANTAN, PHG.


3A 2B
Nor fahmi Bin Jasmi
* Sungai Ular
* Darat Sungai Ular,
26080 Kuantan