Friday, August 19, 2011

PENGGUNAAN PENANDA WACANA DALAM KARANGAN


Penanda Wacana
Contoh
Penggunaannya

Penanda Tambahan
-          Selain itu,.. / Tambahan pula,..
-          Lagipun,.. / Lebih-lebih lagi,..
-          Sekali lagi,.. / Dalam hal ini juga,..
-          Bertitik tolak dari situ,..

-          Perenggan isi
-          Ayat huraian

Penanda Akibat
-          Oleh hal yang demikian,.. / Oleh itu,..
-          Sebagai akibatnya,..
-          Implikasinya,.. / Kesan daripada itu,..
-          Ayat huraian
-          Kesan sesuatu

Penanda Contoh Atau Ilustrasi
-          Misalnya,.. / Contohnya,.. / umpamanya,..
-          Khususnya,.. / Tamsilanya,..
-          Terutamanya,..
-          Biar kita mengambil contoh,..
-          Yang dimaksudkan ialah..
-          Hal ini dapat dilihat melalui..


-          Ayat contoh

Penanda Keterangan Atau Penjelasan
-          Dengan kata lain,.. / Ringkasnya,..
-          Tegasnya,.. / Sebenarnya,..
-          Hal ini demikian kerana,..
-          Secara empirikalnya,..
-          Menurut kajian..

-          Ayat huraian
-          Menegaskan sesuatu


Penanda Kesimpulan
-          Akhirnya,.. / Kesimpulannya,..
-          Pada keseluruhannya,..
-          Intihanya,.. / Konklusinya,..
-          Pendek kata,.. / Sesungguhnya,..
-          Jelaslah bahawa..

-          Perenggan penutup


Penanda Masa / Turutan
-          Pertamanya,.. /  Keduanya,..
-          Berikutnya,.. /  Kemudian,.. /  Kini,..
-          Keesokannya,.. / Pada masa itu, ..
-          Selepas itu,.. / Seterusnya,..
-          Pada ketika itu,.. / Pada masa ini,..
-          Selaras dengan itu,.. / Seiring dengan itu,..
-          Dewasa ini,.. / Marcapada ini,..


-          Perenggan Isi
-          Ayat huraian

Penanda Perbandingan / Alternatif
-          Sebagai  perbandingan,.. / Ironinya,..
-          Sebaliknya,.. / Berbeza dengan..
-          Walau bagaimanapun,.. / Namun demikian,..
-          Sehubungan dengan itu,..
-          Dalam nada yang berbeza,..

-          Perenggan Isi
-          Ayat Huraian
-          Membandingkan sesuatu

Penanda Umum
-          Dengan ini,.. / Lazimnya,.. / Kebiasaannya,..
-          Ramai berpendapat bahawa..
-          Pada hemat saya,.. / Pada pandangan saya,..

-          Ayat Huraian
-          Ayat Akhir perenggan Isi

CONTOH PENGGUNAAN PENANDA WACANA

Pendahuluan
Isi
Huraian Isi (sebab)
Huraian Isi (Contoh)
Penegasan Isi
Penutup

Pada masa ini,..

Seterusnya,..

Hal ini demikian kerana..

Sebagai contohnya,..

Seharusnya,..

Konklusinya,..

Kini,..

Selanjutnya,..

Hal ini berlaku kerana..

Sebagai misalannya,..

Oleh itu,..

Tegasnya,..

Baru-baru ini,..
Antara sebab yang dapat dijelaskan ialah..

Hal ini terjadi disebabkan oleh..

Sebagai buktinya,..

Natijahnya,..

Akhir kata,..

Pada zaman ini,..

Di sisi itu,..

Peristiwa ini terjadi kerana..

Antara kes terbaru wabak..

Sebagai kesannya,..

Sebagai intihanya,..

Sejak akhir-akhir ini,..

Di samping itu,..
Kejadian tidak diundang ini berlaku lantaran..

Umpamanya,..

Jelaslah bahawa..

Sebagai akhir bicara,..

Mutakhir ini,..

Selain itu,..

Penularan H5N1, iaitu virus berbahaya selesema burung terjadi akibat..
Menurut Timbalan Perdana Menteri Malaysia,kempen penghayatan Rukun Negara..

Sebagai impaknya,..

Kesimpulannya,.