Saturday, March 26, 2011

Cakna Bahasa : PETEMPATAN ATAU PENEMPATAN


AYAT YANG SALAH

1. *Kawasan penempatan di pinggir pantai itu musnah dilanda tsunami baru-baru ini.
2. *Petempatan pendatang tanpa izin telah disediakan sementara menunggu penghantaran pulang ke negara masing-masing.

Huraian:
Kedua-dua ayat di atas salah penggunaannya. Petempatan bermaksud “kawasan yang baharu dibuka untuk didiami orang”, manakala penempatan bermaksud “perihal menempatkan”.


AYAT YANG BETUL
a) Kawasan petempatan di pinggir pantai itu musnah dilanda tsunami baru-baru ini.
b) Penempatan pendatang tanpa izin telah disediakan sementara menunggu penghantaran pulang ke negara masing-masing.

Sumber : http://witra.blogspot.com

Cakna Bahasa :MENGISI DAN MENGISIKAN

AYAT YANG SALAH
* Pelajar-pelajar diminta mengisi maklumat peribadi dalam ruang pada borang.
* Pekerja itu sedang mengisikan botol-botol kosong dengan minyak masak.

Huraian:
Kedua-dua ayat di atas salah kerana mengisi bermaksud menjadikan sesuatu bekas atau ruang berisi sementara mengisikan bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam bekas atau ruang.


AYAT YANG BETUL

1) Pelajar-pelajar diminta mengisikan maklumat peribadi dalam ruang pada borang.
2) Pekerja itu sedang mengisi botol-botol kosong dengan minyak masak.

Sumber : http://witra.blogspot.com

Cakna Bahasa : MEMBERI DAN MEMBERIKAN


AYAT YANG SALAH

1. Saya memberi susu kepada kucing itu.
2. Mereka memberi pandangan tentang perkara tersebut.
3. Dia memberi sepotong kek kepada saya.
4. Saya diberikan sehelai kertas.
5. Mereka diberikan peringatan yang terakhir.

AYAT YANG BETUL
1. Saya memberikan susu kepada kucing itu.
2. Mereka memberikan pandangan tentang perkara tersebut.
3. Dia memberikan sepotong kek kepada saya.
4. Saya diberi sehelai kertas.
5. Mereka diberi peringatan yang terakhir.

Sumber : http://witra.blogspot.com

Cakna Bahasa :Kesalahan Bahasa pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri

Banyak sekali kesalahan bahasa yang dapat kita temukan sepanjang bulan Ramadan (yang tinggal beberapa hari lagi) dan ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri.
Sebagai contoh:

SALAH - BETUL
a. Ramadhan – Ramadan
b. di bulan puasa – pada bulan puasa
c. murtabak – martabak
d. hadiah percuma – hadiah
e. bazaar – bazar
f. satey/satay – sate
g. nasi baryani – nasi beriani
h. nasi campor – nasi campur
i. di hari raya – pada hari raya
j. balik kampung – balik ke kampung
k. Aidil Fitri – Aidilfitri
l. saling bermaaf-maafan – saling bermaafan/bermaaf-maafan
m. saling bersalam-salaman – saling bersalaman/bersalam-salaman
n. saling berkunjung-kunjungan – saling berkunjungan/berkunjung-kunjungan
o. buffet – bufet
p. bubur lambok – bubur lambuk
q. selamat hariraya – selamat hari raya
r. bahulu – baulu


Sumber : http://witra.blogspot.com

Cakna Bahasa : KESALAHAN IMBUHAN

CONTOH KESALAHAN IMBUHAN DAN PEMBETULANNYA BERDASARKAN RUMUS TATABAHASA

SALAH BETUL
mengenengahkan - mengetengahkan
mengenepikan - mengetepikan
beserta -berserta
memperolehi -memperoleh
mempastikan -memastikan
mengkagumkan -mengagumkan
mengwujudkan -mewujudkan
merbahaya -berbahaya
mengswastakan -menswastakan
nasionalisma -nasionalisme
patriotisma -patriotisme
pesaraan -persaraan
perlaksanaan -pelaksanaan
perlantikan -pelantikan
perletakan -peletakan
mekanisma -mekanisme
menakrifkan -mentakrifkan
memperuntukan -memperuntukkan
peruntukkan -peruntukan
perlabelan -pelabelan
menakibatkan -mengakibatkan
pengwartaan -pewartaan
perlesenan -pelesenan
pemerosesan -pemprosesan
pengembala -penggembala
pengemblengan -penggemblengan
organisme -organisma
berkerjasama -bekerjasama
beserban -berserban
memperindahkan -memperindah
memperluaskan -memperluas
memperlebarkan -memperlebar
memperhebatkan -memperhebat
mempertajamkan -mempertajam
memperteguhkan -memperteguh
memperjernihkan -memperjernih
mempertingkat -mempertingkatkan
mempersembah -mempersembahkan
memperakui -memperakukan
memperhalusi -menghalusi
kesesakkan -kesesakan
kebanyakkan -kebanyakan
menggalakan -menggalakkan
persisiran -pesisiran
pengkebumian -pengebumian
memperbaiki -membaiki
memperkuasai -menguasai
memperdalami -mendalami
mempersetujui -menyetujui
keburukkan -keburukan
kebaikkan -kebaikan
perlancaran -pelancaran
mengsabotaj -mensabotaj
mengalakkan -menggalakkan
menyintai -mencintai
memasukan -memasukkan

Sumber : http://witra.blogspot.com

Friday, March 25, 2011

Soal Jawab Topik Tatabahasa

Soalan:
1. Cikgu, perkataan "klik" perlu dibubuh imbuhan "menge-" menjadi "mengeklik"? atau "menklik" ? atau "mengklik"?

Jawapan:

Klik ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Oleh itu, kata ini dikecualikan daripada rumus PTKS. Dalam hal ini, apabila awalan me(N)- diimbuhkan kepada kata pinjaman, ejaan untuk kata pinjaman tersebut kekal. Sebagai contohnya, kata kritik apabila menerima awalan meng- akan menjadi mengkritik. Begitu jugalah halnya dengan kata klik. Apabila kata klik menerima awalan meng-, kata itu akan menjadi mengklik, bukan mengeklik. Selain itu, rumus bahasa Melayu juga menetapkan bahawa kata yang bermula dengan huruf "k" seperti katalog, kategori, dan sebagainya akan menerima awalan meng-, bukan men-. Oleh itu, ejaan menklik tidak tepat.


2. Apakah perbezaan penggunaan "marabahaya" dan "berbahaya" mengikut pendapat Cikgu?

Jawapan:
Marabahaya bermaksud bermacam-macam-macam bahaya atau bencana, manakala berbahaya bermaksud ada bahaya atau boleh mendatangkan bahaya. Merbahaya pula ialah variasi berbahaya yang tidak baku.3.Ayat "Kanak-kanak yang comel-comel itu duduk di tempat masing-masing" betul tak? Bolehkah dalam satu ayat wujudnya 2 atau 3 kata ganda?

Jawapan:
Ayat "Kanak-kanak yang comel-comel itu duduk di tempat masing-masing" betul. Hal ini demikian kerana dalam bahasa Melayu perkataan "kanak" dan "masing" tidak boleh berdiri dengan sendiri.


4. Cikgu, huraikan perbezaan antara "patriotik", "patriotisme" "nasionalis", "nasionalisme". Terima kasih.

Jawapan:
Patriot bermaksud orang yang mencintai atau mempertahankan kedaulatan negaranya. Patriotik bermaksud orang yang mempunyai sifat cinta akan negaranya.
Patriotisme pula ialah semangat cinta yang kuat akan negaranya.

Nasionalis ialah pencinta bahasa atau orang yang mencintai nusa dan bangsanya. Nasionalisme pula ialah perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yang mendalam. Selain itu, nasionalisme bermaksud pergerakan untuk mencapai kebebasan dari segi ekonomi dan politik daripada kuasa asing.

Kesimpulannya, patriot, patriotik dan patriotisme lebih menjurus kepada negara. Nasionalis dan nasionalisme pula lebih menjurus kepada bahasa, bangsa dan negara.5. Cikgu, "jawapan" ialah variasi kata kepada "jawaban", maka adakah "biadap" merupakan variasi kepada "biadab"?

Jawapan:
Biadab bermaksud tidak ada budi bahasa, tidak beradab. Biadab juga bermaksud tidak bertamadun atau belum maju. Dari segi variasi, biadap bukan variasai biadab. Dalam bahasa Melayu tiada perkataan biadap.


6. Manakah yang betul? "murtabak" atau "martabak"? Kenapa banyak pengguna bahasa masih menggunakan "MURTABAK"?

Jawapan:
Perkataan yang tepat ialah martabak, iaitu sejenis makanan seperti roti canai tetapi berlapis, dibubuh daging cencang, telur, rempah, bawang, dan sebagainya. Banyak pengguna yang masih menggunakan perkataan “murtabak” tidaklah saya ketahui sebab-sebabnya.


7. JUSTERU ITU banyak digunakan oleh pengguna bahasa pada pangkal ayat, mengapakah kesalahan ini seperti virus bahasa yang sukar dirawat?

Jawaban:
Pengguna bahasa masih menggunakan rangkai kata “Justeru itu” kerana menganggap bentuk itu sebagai betul. Bukan itu sahaja, masih banyak pengguna yang menggunakan perkataan “Justeru” sebagai penanda wacana, sedangkan perkataan itu ialah kata hubung.


8. Apakah perbezaan antara "Oleh yang demikian" , "Oleh hal yang demikian" , "Oleh hal demikian"? Kenapa lain penulis lain penanda wacana? Yang mana BETUL?

Jawapan:
Demikian bermaksud begitu, begini, seperti itu atau seperti ini. Demikianlah halnya bermaksud beginilah halnya atau begitulah halnya. "Oleh hal yang demikian" pula bermaksud oleh hal yang begitu. "Dalam demikian itu" bermaksud ketika itu, dan tak demikian mahal bermaksud tidak begitu mahal;

Berdasarkan trasformasi pengguguran dalam ayat, “Oleh hal yang demikian” akan menjadi “ Oleh yang demikian”. Dengan berdasarkan transformasi ini, ungkapan “Oleh hal demikian” merupakan bentuk yang tidak baku atau tidak standard.


9. Kamus Dewan Edisi Keempat (KDE4) cenderung menggunakan bentuk "jawaban" dan "kewajiban" dalam ayat contohnya berbanding bentuk "jawapan" dan "kewajipan". Apakah komen pihak tuan tentang hal ini.?

Jawapan:
Bentuk standard sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yang terdapat pada perkataan yang ditakrifkan. Perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini, atau sebagai muatan rujuk silang, merupakan variasi kepada bentuk standard dan terdiri daripada variasi kata, dan dalam hal-hal tertentu sahaja variasi ejaan. Variasi kata diperturunkan, terutamanya untuk kepentingan kajian bahasa. Di samping itu, ada juga kemungkinannya seseorang pengguna bahasa Melayu yang menemukan sesuatu variasi kata dan tidak dapat mengenal pasti atau mengesani bentuk standardnya akan mendapat manfaat daripada rujuk silang yang diberikan dalam kamus ini. Oleh itu, bentuk standardnya ialah jawaban dan kewajiban. Variasi kata pula ialah jawapan dan kewajipan.
Sekian, terima kasih.

Sumber: Munsyi Dewan, Cikgu Ghalib, http://agy7500.blogspot.com/

Thursday, March 24, 2011

"HAL INI DEMIKIAN KERANA" tidak lagi gramatis, kenapa?

Dalam satu perbincangan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang lalu, iaitu semasa sesi pemurnian Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga kali kedua, panel penulis telah membuat persetujuan bahawa ungkapan "Hal ini demikian kerana..." tidak lagi gramatis. Ketidakgramatisan ini berpunca daripada keputusan untuk memasukkan unsur adverba dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.
Oleh sebab adverba dimasukkan sebagai kata tugas, maka adverba tidak boleh menjadi inti dalam frasa subjek atau predikat. Kehadiran adverba hanyalah membawa tugas tertentu dalam ayat.

Oleh itu, ungkapan "Hal ini demikian kerana...” perlulah diubah seperti yang berikut:
(i) Hal ini berlaku demikian kerana....
(ii) Perkara ini terjadi demikian kerana...
(iii) Hal ini dikatakan demikian kerana...


Dengan berdasarkan ayat-ayat di atas, kata adverba `demikian’ bertugas sebagai penerang kepada kata kerja `berlaku’, `terjadi’, `dikatakan’, dan sebagainya. Kepada guru-guru di sekolah, harap terimalah perubahan ini sebagai satu daripada perkembangan bahasa Melayu. Janganlah menghukum pelajar jika mereka masih menggunakan ungkapan `Hal ini demikian kerana...’.

Untuk mendidik pelajar dan masyarakat tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul, kita hendaklah menggunakan pendekatan yang bijaksana dan rasional.

Sumber: Munsyi Dewan, Cikgu Ghalib, http://agy7500.blogspot.com/

Sampah-sarap atau sampah sarap?

Sejak akhir-akhir ini, banyak pengguna bahasa masih keliru akan perkataan "sampah sarap" dengan "*sampah-sarap". Baiklah, eloklah saya terangkan sebab "sampah sarap" betul dari segi tatabahasa.

Mengikut kamus dewan, makna "sampah" adalah seperti yang berikut:

1. sampah
benda-benda yg dibuang, kotoran (daun-daun kering, kertas-kertas kotor, dll), sarap; ~ sarap bermacam-macam sampah; 2. sesuatu (benda atau orang) yg tidak berharga atau berguna; ~ dunia = ~ masyarakat orang yg hina;
Selain itu, perkataan "sarap" pula bermakna:

1. sarap
sampah (daun-daun kering, debu, dll): dia mengibas-ngibas ~ ke tepi dinding dgn kain; sampah ~ berbagai-bagai sampah;
Oleh hal yang demikian, perkataan yang mempunyai makna yang sama tidak memerlukan tanda "sempang" atau "-". Lihat beberapa contoh perkataan yang tidak mempunyai tanda "-" kerana bukan kata ganda.


(i) bukit bakau (betul)
*bukan "*bukit-bakau" kerana bakau dan bukit sama makna


(ii) bukit bukau (betul)
*bukan "*bukit-bukau" kerana bukit dan bukau sama makna


(iii) bersatu padu (betul)
*bukan "*bersatu-padu" kerana bersatu dan padu sama makna


(iv) kasih sayang (betul)
*bukan "*kasih-sayang" kerana kasih dan sayang sama makna


(v) bersangkut paut (betul)
*bukan "*bersangkup-paut" kerana sangkut dan paut mempunyai makna yang sama


(vi) sanak saudara (betul)
*bukan "*sanak-saudara" kerana sanak dan saudara sama makna


Sumber: Munsyi Dewan, Cikgu Ghalib, http://agy7500.blogspot.com/

Sunday, March 20, 2011

Cuti Bersama Briged Remaja Bestari

Satu program sempena cuti sekolah. Peluang untuk semua ahli berkumpul dan menjalankan aktiviti bersama-sama.

Tentatif aktiviti :

2.30 ptg - 6.30 ptg : Sukaneka Mini di Pantai Sg Ular
8.00 mlm - 10.30 mlm : Jamuan BBQ di PT Desa Gemilang

Tema program pada kali ini ialah SURVIVAL- Basic needs


Saturday, March 19, 2011

Motivasi Kem Bina Sahsiah SK Seri Biram, Pekan

Alhamdulilah syukur kehadrat Yang Maha Suci, dengan izin-Nya Andak berjaya mengendalikan satu slot motivasi bersama pelajar-pelajar SK Seri Biram, Pekan pada 10 Mac 2011. Pada awalnya hanya pelajar-pelajar SK Seri Biram yang terlibat tetapi kemudiannya dimaklumkan ada jemputan calon UPSR dari SK Tanjung Agas dan SK Tanjung Medang. Alhamdulillah penyampaian pada malam tersebut lancar. Peserta-peserta memberikan komitmen yang baik walaupun program berlanjutan hampir jam 12 tengah malam.

Slot pada malam tersebut mensasarkan kepada suntikan semangat juang dan teknik-teknik belajar cemerlang. Kali ini tidak disasarkan sentuhan emosi yang terlalu tinggi memandangkan kumpulan sasar terdiri daripada pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi. Budaya belajar yang telah wujud dalam diri peserta menjadikan slot tersebut mudah dan lancar. Tahniah kepada calon UPSR dari ketiga-tiga buah sekolah. Semoga kejayaan cemerlang dapat diperolehi. Amin.

Sahabat lama Hanim . Terima kasih kerana mengundang...Ustazah Hanim SK Seri Biram