Friday, June 24, 2011

TAHNIAH ! SMK Sg Baging menyinar lagi


Tempat Ke-3 Pertandingan Kompang Daerah Kuantan 2011.


Setelah merangkul tempat pertama dalam Pertandingan Nasyid Zon Juara pada bulan Mac 2011seterusnya merangkul tempat kedua dalam Pertandingan Seni Silat Peringkat Negeri Pahang pada bulan Mei yang lalu, SMK Sg Baging sekali lagi melakar sejarah sekolah apabila penyertaan yang julung kali disertai telah hampir mengecap puncak kejayaan.
Walaupun sekadar mendapat tempat ketiga Pertandingan Kompang Daerah Kuantan yang diadakan pada 23 Jun 2011, pengalaman penyertaan merupakan hadiah paling berharga kepada peserta.

PT Desa Gemilang & Briged Remaja Bestari menyampaikan ucapan tahniah kepada seluruh warga SMK Sg Baging. Kepada ahli BRB di SMK Sg Baging, teruskan kecemerlangan.Harumkan nama sekolah.

Kepada Fasi Abu Bakar @ Burn...Tahniah daripada BRB!

Nota Tatabahasa : Kesalahan Tatabahasa PMR

Sumber :http://www.cemerlangbm.com/pmr_kesalahan_tatabahasa_14.html

AWALAN meN-, APITAN meN-…-kan, meN-…i, mempeR-…-kan, mempeR-…i, dan AKHIRAN –kan dan –i.

a. Imbuhan pembentuk kata kerja transitif seperti meN-…-kan, meN-…-i,
mempeR-…-kan, mempeR-…-I mesti diikuti oleh kata nama/ frasa nama
selepasnya sebagai unsur objek/penyambut;

Pembahas pertama mengemukakan dalam perbahasan itu hujah-hujah
yang bernas  


Pembahas pertama mengemukakan hujah-hujah yang bernas dalam
perbahasan itu    


b. Imbuhan kata kerja transitif mempeR- berkata dasar kata adjektif tidak boleh
disertai akhiran –kan kerana memberikan maksud yang lewah;

Dia mempercepatkan kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah  
Dia mempercepat kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah    


c. Imbuhan kata kerja transitif memperoleh tidak memerlukan akhiran –i
selepasnya;

Pak Saman memperolehi pendapatan yang agak lumayan hasil daripada
penjualan kelapa kering   


Pak Saman memperoleh pendapatan yang agak lumayan hasil daripada
penjualan kelapa kering     


d. Oleh sebab kata dasar had dan khas terbina daripada satu suku kata, maka
apitan yang sesuai adalah menge-…-kan, bukannya meng-…-kan;

Zarul menghadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan diri
daripada kegemukan  


Zarul mengehadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan
diri daripada kegemukan     


e. Huruf P bagi imbuhan mempeR-, mempeR-…-kan atau mempeR-…-I tidak
boleh digugurkan seperti konsep awalan meN- apabila bertemu dengan huruf
awal tertentu pada suatu kata dasar;

Kami telah lama memelajari perkara ini di sekolah    
Kami telah lama mempelajari perkara ini di sekolah    


f. Terdapat juga imbuhan awalan meN- yang berbentuk kata kerja tak transitif.
Kata kerja ini dibezakan dengan kata kerja berawalan meN- ( transitif ) kerana
tidak mempunyai objek selepasnya.

Pengetahuannya semakin mendalam bidang perubatan     
Pengetahuannya semakin mendalam dalam bidang perubatan    


g. Dalam penggunaan meN-…-kan, meN-…-i, mempeR-…-kan atau
mempeR-…-i, penggunaan kamus dapat membantu penguasaan tentang
makna agar tidak mengelirukan;

Azlan menyerah wang RM10 kepada saya     
Azlan menyerahkan wang RM10 kepada saya    
Azlan menyerahi saya wang RM10 kepada saya  


h. Dalam keadaan ayat pasif diri pertama dan kedua sahaja akhiran –kan atau –i
digunakan. Akhiran –kan dan –I tidak boleh digunakan dalam struktur ayat
aktif;

Mereka perbudakkan kami selama ini    
Mereka memperbudakkan kami selama ini    
Kami diperbudakkan oleh mereka selama ini   


i. Penggunaan imbuhan yang tidak menepati konteks ayat;

Setelah hari petang, Arjit mengumpulkan semua kambingnya   
Setelah hari petang, Arjit mengandangkan semua kambingnya   

PENYALAHGUNAAN KATA PEMERI

Oleh Cikgu Azemi
Sumber : http://azemi09.wordpress.com/

Kategori: MUNSYI BAHASA

Penulis sering menemukan kesilapan pelajar semasa mereka menggunakan kata pemeri dalam ayat. Kebanyakan pelajar menggunakan alasan yang tidak munasabah apabila ditanya tentang perkara tersebut.

Lihat contoh penggunaan kata pemeri dalam ayat di bawah:

Mata pelajaran Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran yang penting.

ULASAN:

Ayat di atas salah kerana penggunaan frasa adalah merupakan.
Kebanyakan pelajar memberikan alasan bahawa frasa adalah merupakan tidak boleh digunakan kerana adalah dan merupakan sama dari segi makna atau fungsi.


Lihat pula contoh penggunaan kata pemeri dalam ayat di bawah ini:

Jawapan ini adalah berdasarkan buku teks.
Tindakan saya ini adalah berlandaskan ajaran Islam.
Semua perkara ini adalah merujuk kepada peraturan terbaru.
Perlakuan orang asing adalah diragui .

ULASAN:

Keempat-empat baris ayat di atas SALAH kerana penggunaan penggunaan kata pemerinya tidak tepat. Adakah ‘adalah’ sama dengan ‘berdasarkan’, ‘adalah’ sama dengan ‘berlandaskan’, ‘adalah’ sama dengan ‘merujuk’ atau adakah ‘adalah’ sama dengan ‘diragui’?

Semua alasan atau sebab yang diutarakan seperti di atas adalah SALAH.

SEBENARNYA, kesalahan ayat-ayat di atas bukanlah kerana alasan seperti di atas tetapi kerana kata pemeri ‘adalah’ TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DI DEPAN KATA KERJA.
  • merupakan, berdasarkan, berlandaskan, merujuk, dan diragui ialah kata kerja.

Kata pemeri (ialah dan adalah) tidak boleh digunakan di depan kata kerja.


Ayat-ayat di atas itu sepatutnya ditulis seperti di bawah:

Mata pelajaran Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran yang penting.
Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang penting.


Jawapan ini adalah berdasarkan buku teks.
Jawapan ini berdasarkan buku teks.


Tindakan saya ini adalah berlandaskan ajaran Islam.
Tindakan saya ini berlandaskan ajaran Islam.


Semua perkara ini adalah merujuk kepada peraturan terbaru.
Semua perkara ini merujuk kepada peraturan baru.


Perlakuan orang asing adalah diragui .
Perlakuan orang asing itu diragui.

Ejaan : PELIK TAPI BENAR

Oleh Cikgu Azemi

Kategori: EH SALAH TU...!, KAMUS KATA dan MUNSYI BAHASA

Jika diteliti dan dibandingkan bahasa Melayu yang digunakan semasa berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang dipelajari di bilik darjah, banyak sekali perbezaannya sama ada dari segi tatabahasa, ejaan mahupun dari segi makna. Percaya atau tidak?

Di bawah ini akan cikgu cuba berbicara tentang perbezaan ejaan perkataan yang sehingga kini masih mengelirukan semua pihak, terutama pelajar.

mertua @ mentua > yang digunakan di bilik darjah ialah mentua.
guris @ gores > gores yang betul.
mustika @ mestika > mestika yang betul.
istirehat @ istirahat > istirahat yang betul.
merbahaya @ berbahaya > berbahaya yang betul.
kerinting @ keriting > keriting yang betul.
serunding @ serondeng > serondeng yang betul.
pensil @ pensel > pensel yang betul.
mendokong @ mendukung > mendukung yang betul.
kekanda @ kakanda > kakanda yang betul.
tips @ tip > tip yang betul.
sireh @ sirih > sirih yang betul.
selsema @ selesema > selesema yang betul.
agen @ ejen > ejen yang betul.
cincang @ cencang > cencang yang betul.


Sumber : http://azemi09.wordpress.com/page/5/

Sunday, June 19, 2011

KEM JATI DIRI REMAJA MUSLIM 2011

Briged Remaja Bestari bawah naungan PT Desa Gemilang terus melakar sejarah bagi tahun 2011 dengan menganjurkan Kem jati Diri Remaja Muslim. Selepas kejayaan mengendalikan Kem Kepimpinan Pengawas SMK Sg baging pada 23 hingga 25 April 2011 yang lalu, pentadbiran briged menggembleng kekuatan ahli briged seramai 80 orang dengan penganjuran kem jati diri untuk ahli.

Program pertama kali dianjurkan oleh golongan remaja ini mendapat perhatian positif daripada pelbagai pihak. Kesudian Jawatankuasa Masjid Kg Sg Ular dan KAFA Hassan Al Banna membenarkan kami menggunakan fasiliti mereka amat membantu kelancaran program tersebut.

Tarikh : 8 hingga 10 Jun 2011
Tempat : Perkarangan Masjid Kg Sg Ular
Bil Peserta : 48 orang
Bil Fasilitator & Urus setia : 25 orang

Program serampang dua mata ini telah berjaya mengumpulkan seramai 48 orang remaja dan hampir 30 orang belia untuk berhimpun di rumah Allah. Secara tidak langsung program tersebut telah berjaya mendekatkan golongan muda dengan aktiviti masjid.

Penyertaan peserta kem bukan hanya dari Kg Sg Ular, malahan turut disertai oleh remaja dari Kg Cherating, Bkt Goh dan juga Kemaman. Modul pengisian sepanjang kem telah berjaya disampaikan oleh para fasilitator.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih daripada Briged Remaja Bestari kepada:

Ketua Kampung, Kg Sg Ular
Jawatankuasa Masjid Kg Sg Ular
Pentadbiran KAFA Hassan Al Banna
Pengetua SMK Sg Baging
Belia Kg Sg Ular

Semoga program seperti ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang. Tahniah briged.